Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii) por Vv.aa.

Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii) por Vv.aa.

Descargar Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii) por Vv.aa. Epub y PDF

L'Editorial CEP es complau en presentar-los el temari d'accés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'Administració d'Empreses. Segons el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació i es regula el règim transitori d'ingrés, la prova pràctica desapareix en la majoria de les especialitats, guanyant d'aquesta manera major pes, la preparació de la prova teòrica respecte a altres convocatòries anteriors. En el present Temari, trobarà els recursos necessaris per crear un discurs coherent, de gran qualitat i actualitat i desenvolupats amb l'extensió adequada. Aquest segon volum recull els temes 21 al 35 del programa oficial. La seva elaboració s'ha cuidat especialment per facilitar un estudi racionalitzat, clar i amè, en el que la memòria de l'opositor només sigui el complement d'una adequada comprensió del material que s'ofereix, amb l'estructura següent: - Títols o epígrafs que l’integren, segons el programa oficial - Introducció pedagògica que ha de fer-se abans de desenvolupar el tema - Exposició del tema - Guió Resum, que proporciona una visió sistematitzada i concisa que serà de gran utilitat a l'hora d'afrontar els necessaris repassos - Taules, quadres sinòptics i diagrames, en aquells temes en què pel seu contingut se'ls ha de prestar major atenció. - Bibliografia precisa i actualitzada, així com referències legislatives que hauran de tenir-se en compte per al seu estudi en els temes de contingut jurídic. Esperem que aquest temari permeti a l'opositor afrontar amb seguretat i èxit la part teòrica de la convocatòria.
En esta página puedes descargar el libro Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii) sin registrarte. ¡Descarga gratis a alta velocidad en formato epub, torrent, fb2, pdf!. Descargar o lea el libro de Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii) en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Autor (s): Vv.aa.
Título: Cos De Professors D Ensenyament Secundari: Administracio D Empres Es (ade): Temari (vol. Ii)
Langue: Español
Formato: Epub

Descargar enlaces sin registro: